Algemene voorwaarden:

Op deze pagina staan de voorwaarden vermeldt zoals rniersfotografie zal hanteren.

Uiteraard is er in overleg een boel mogelijk mocht een situatie zich voordoen hier van af te moeten wijken.

Dit zal ten alle tijden in overleg gaan met de fotograaf.

1, Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door “rniersfotografie”. Bij het aanvragen en/of boeken van een shoot geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1.2 Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf, voor het definitief bespreken van de betreffende opdracht, fotoreportage of nabestelling. Wanneer de fotograaf uw bezwaar akkoord geeft, kan ervoor gekozen worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.

1.3 “rniersfotografie” mag de gemaakte foto’s tijdens de reportage gebruiken voor haar portfolio en/of andere doeleinden (publicaties) tenzij de klant vooraf schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen.

1.4 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door “rniersfotografie” worden aangepast.

 

 

2, Fotoreportages

2.1 Uit iedere fotoreportage bij “rniersfotografie” wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar zijn/haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op de foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen

 

 

3, Boekingen

3.1 Alle genoemde tarieven zijn exclusief reiskosten (€0,20 cent per km vanaf Schoonebeek), deze zitten niet bij de prijs van een fotoreportage in.

3.2 Bij slechte weersomstandigheden kan een fotoshoot helaas niet buiten plaatsvinden. Mocht er sprake zijn van regen, hagel of sneeuw, onweer of storm, dan kan de fotoshoot helaas niet doorgaan. Er kan dan in overleg altijd een andere datum worden gekozen zonder extra kosten.

3.3 Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de resultaten van een fotoshoot, dan wordt er met de fotograaf samen naar een oplossing gekeken. U dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het resultaat uw klachten schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf. Wanneer de fotograaf uw klachten akkoord heeft gegeven, kan zij ervoor kiezen binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.

3.4 Vanwege de persoonlijke aard van elke opdracht is teruggave van geld en/of vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten is in geen geval mogelijk.

 

 

4, Betalingen

4.1 De betaling dient voorafgaande het ontvangen van de definitieve foto’s te zijn voldaan. Mocht dit niet het geval zijn behoud de fotograaf zich het recht de resultaten van de betreffende shoot niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zolang de betaling niet is voltooid geen recht om de gemaakte beelden te publiceren of te gebruiken op welke wijze dan ook.

 

 

5, Auteursrecht en publicatie 

5.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van “rniersfotografie”. Op alle door Rochell Niers  gemaakte foto’s en geschreven teksten rust auteursrecht.

5.2 Digitale bestanden zijn alleen bedoeld voor privégebruik. Bij boeking van een fotoshoot is toegestaan om digitale foto’s te publiceren op sociale media met opgedrukt logo. Foto’s zonder logo mogen niet geplaatst worden op sociale media.

5.3 Bij uw boeking koopt u niet het auteursrecht van de fotograaf af. U koopt uw afdrukken en/of digitale bestanden, maar niet het auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop van de foto’s niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.

 

 

6, Levering fotomateriaal

6.2 De bewerkte foto’s worden binnen 4 weken na uitzoeken van de foto’s in de uitzoekgallerij in JPG-formaat voorzien van naamsvermelding (logo) geleverd. Foto’s zonder naamsvermelding (logo) kunnen worden aangevraagd voor eigen gebruik en afdrukken. Deze mogen NIET op sociale media geplaatst worden.

6.3 Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden

tarieven.

6.4 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken.

 

 

7, Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

7.1 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

7.2 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

 

 

8, Annulering

8.1 Fotoreportage dient minimaal 24 uur van tevoren worden geannuleerd door de opdrachtgever, Binnen de 24 uur wordt er 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door de fotograaf.

 

 

Fotoreportage
  1. Zorg dat uw paard/hond klaar staat als de fotograaf komt. Zo voorkomt u dat de fotograaf onnodig moet wachten
  2. De onbewerkte niet betaalde foto’s mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. Gebeurd dit wel dan zal de foto in rekening gebracht worden.
  3. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk een aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen,
  4. schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

Het welzijn van dieren staat altijd voorop. Niets gebeurt onder dwang. De fotograaf behoudt zich het recht de fotoreportage te stoppen wanneer het stress niveau bij het dier te hoog wordt. De fotoreportage wordt dan op een later moment in overleg met de klant vervolgt.

 

Facebook
Facebook
Instagram